Ordlista (K)

Japanska – Svenska

Dojo Träningslokal Musibi-dachi Hälarna ihop
Sensei Instruktör Heiko-dachi Redoställning
Mokuso Slut ögonen Zen-kutsu-dachi Framåtställning
Rei Buga Shiko-dachi Sumoställning
Onegai Shimasu Ge oss en bra träning Neko-ashi-dachi Kattställning
Arigato gozaimashita Tack för träningen Sanchi-dachi Spänn- & andningsställning
Yame Sluta Ko-kutsu-dachi Bakåtställning
Hajime Börja
Kihon Grundteknik

Blockeringar

Waza Teknik Age-uke Högblockering
Seiken Knytnäve Gedan-barai Lågblockering
Tzuki Rakt slag Yoko-uke Inne från blok
Geri Spark Yoko-uchi-uke Ute från block
Uke Blockering
Kumite Fight, strid

Kroppsdelar

Kata Form Jodan Huvud
Idari Vänster Shodan Mellan
Migi Höger Gedan Låg

Räkneord

Sparkar

1 Ichi Mae-geri Rak spark
2 Ni Mawashi-geri Rundspark
3 San Yoko-geri Sidspark
4 Shi (yon) Tobi-geri Hoppspark
5 Go Nidan-geri Dubbelspark
6 Roku Ura-mawashi-geri Bakåt rundspark
7 Shichi Ushiro-geri Bakåtspark
8 Hachi
9 Kyuu

Slag

10 Juu Gyaku-zuki Vänster ben fram, höger hand slår (och vice versa)
Oi-zuki Vänster ben fram, vänster arm slår (och vice versa)