Om läger (K)

Läger är ett fantastiskt tillfälle att träffa andra tränande inom Kunibakai från både andra klubbar i Sverige men också internationellt. Ofta kommer gästtränare från andra länder inom Kunibakai och även från andra stilar.

Inom Kunibakai Sverige hålls ett stort vinterläger helgen som innefattar första lördagen i december, ett vårläger i april/maj. Det brukar sedan även vara sommarläger runt midsommar. Sommarlägret brukar läggas i ett annat land med Kunibakaiklubbar.