Graderingsinfo

Gradering är inte en självklarhet utan ett bevis på att man förstått och tränat grundtekniker och uppnått en viss skicklighet för respektive grad. Det är tränarna som bedömer när en person är mogen för en gradering.För att gradera skall man uppfylla följande kriterier:

  1. Att du är medlem i en Kunibakai karateklubb
  2. Att du har betalt din terminsavgift och medlemsavgift
  3. Att du uppnått den skicklighetsgrad som krävs för den aktuella graden

Vid en gradering är det viktigt att alla som deltar i provet förstår att det inte är graderingsbestämmelserna som graderar utövare. Det gör en tränare som är bemyndigad att utföra graderingen. Till sin hjälp har han graderingsbestämmelserna, sin egen kunskap, insikt och framför allt sitt omdöme. Det beror på att graderingsbestämmelser oftast bara kan uttrycka något så andefattigt som tekniker nedtecknade på sina pappersark.

Utöver det rent tekniska finns andra saker att ta hänsyn till. De har att göra med utövarens väg mot sin nya grad. Det handlar om utövarens förutsättningar i form av ålder, kropp och psyke, om själva kampen att nå sitt mål, graden. Om kampen med och mot sig själv, om viljan att lyckas, att kämpa för att lyckas behärska sig själv utan att behärska andra.